Deň narcisov

Deň narcisov

Dnes sa naši žiaci zapojili do najväčšej celoslovenskej zbierky DEŇ NARCISOV. Študentom sa tento rok darilo. Po otvorení a sčítaní výnosov  zasielame na účet Ligy proti rakovine sumu 672,33 €. Veľká vďaka patrí všetkým prispievateľom, ale tiež našim dobrovoľníkom z tried II. A a III. A.