Finále súťaže Autoopravár junior

Finále súťaže Autoopravár junior

V Mladej Boleslavi v Škodovke sa konalo finále súťaže Autoopravár junior. Našu školu reprezentoval žiak III.J triedy Štefan Vida, ktorý sa umiestnil v silnej konkurencii na krásnom druhom mieste. Týmto Štefanovi gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu a zviditeľnenie našej školy.