Návšteva detského domova

Návšteva detského domova

Dňa 20.12.2022 sme navštívili detský domov na Ulici Závodníka v Prievidzi. V domove sú deti ťažko fyzicky a mentálne postihnuté. Deťom sme priniesli darčeky,  ktoré sme nakúpili za peniaze zo zbierky, do ktorej prispela väčšina žiakov a zamestnancov.

Všetkým darcom srdečne ďakujem a k poďakovaniu sa pripája aj vedenie detského domova.

Alena Kučová