Školské kolo olympiády ľudských práv

Školské kolo olympiády ľudských práv

Dňa 13.12.2022 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaže sa zúčastnili študenti druhých a tretích ročníkov. Súťažiaci si pozreli videá o jednotlivých ľudských právach a následne študenti absolvovali test.

Výsledky:

1.miesto: Adam Dorotík, ll.B

2.miesto: Nataša Bednárová,  lll.A 

3.miest: Matej Hýroš,  lll.E

Ďakujem všetkým súťažiacim, že sa zapojili do súťaže a ukázali výborné vedomosti.

Alena Kučová