Zbierka pre zvierací útulok

Zbierka pre zvierací útulok

Žiaci, rodičia, učitelia a zamestnanci sa zapojili do zbierky obliečok, plachiet, diek a jedla pre psov. Zbierku vyhlásil na svojej fb stránke Československý kastračný program, ktorý je neziskovou organizáciou starajúcou sa o týrané a nechcené zvieratá. Vyzbierané veci sme 21.12.2022 odovzdali kompetentnej osobe v Polievkárni na ul.F.Mojtu 5 v Nitre.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.