Elektromechanik

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • denná forma nadstavbového štúdia  2675 L elektrotechnika 02 výroba a prevádzka strojov a  zariadení
 • získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný/ovládajúci:

 • vykonávať práce spojené s výrobou a rozvodom elektrickej energie, 
 • obsluhovať, zapájať, opravovať, vyrábať el. stroje a prístroje, 
 • využívať elektronické prvky vo výkonovej elektrotechnike, 
 • merať v silnoprúdovej elektrotechnike,
 • navrhovať a realizovať zabezpečovacie systémy,
 • pracovať s obvodmi s automatickým riadením.


Priority odboru: 

Po úspešnom ukončení štúdia možnosť získať

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21
 • osvedčenie z priemyselnej komory

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 2683 H elektromechanik