Stolár

 

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • výučný list

 Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • denná forma nadstavbového štúdia v odbore, získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

 • pracovať v rôznych oblastiach  národného hospodárstva  a v súkromnom sektore zameranom na  spracovanie dreva,
 • uplatniť sa pri výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, v nárezových centrách,
 • vykonávať prácu montážneho pracovníka,   kompletizáciu drevostavieb.

Priority odboru: 

 • čítanie,  kreslenie technickej dokumentácie
 • práca v oblasti servisu drevoobrábacích nástrojov a spojovacích komponentov
 • vykonávanie činností v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov
 • uplatnenie vedomostí z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania
 • používanie počítačových aplikácií v rozsahu príslušného odboru

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3355 H stolár