Autoopravár - mechanik

 

Dĺžka prípravy: 3 roky
 
Štúdium určené pre: 
 • chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: 
 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • prospech v ZŠ
Poskytnutý stupeň vzdelania: 
 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 
 • výučný list
 • zváračský preukaz
Možnosť pokračovať v štúdiu: 
 • denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia
 
Profil absolventa:
Absolvent vie diagnostikovať a urobiť bežné opravy automobilov, obsluhovať základné meracie, diagnostické prístroje a pomôcky používané v autoopravárenstve, používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla  podľa technickej dokumentácie výrobcu a využívať štandardnú výpočtovú techniku.
 
Uplatnenie:
 • ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonáva údržbadiagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí,
 • v spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave,
 • so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač,
 • po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.
Dokumenty na stiahnutie:
 

ŠkVP 2487 H autoopravár