Duálne vzdelávanie

Odkaz na PDF Duálne vzdelávanie


Vlastný výber firmy

Vlastný výber firmy

Vyber si firmu v ktorej chceš pracovať podľa lokality, výrobného procesu a prístupu k zamestnancom.

 

Výučba vo firme

Výučba vo firme

Pripravuj sa na budúcnosť podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

Učenie sa praxou

Učenie sa praxou

Od prvého dňa získavaj praktické zručnosti priamo v reálnej prevádzke firmy.

Firemné benefity

Firemné benefity

Už počas štúdia máš možnosť využívať benefity firmy.

Finančná motivácia

Finančná motivácia

Po splnení štúdijných podmienok, získaj motivačné štipendium.

 

Isté uplatnenie

Isté uplatnenie

Po skončení šúdia môžeš zostať vo firme pracovať ako kvalifikovaný a plnohodnotný člen tímu firmy.

Naši partneri v duálnom vzdelávaní

ŽSR žiadosť o duálne vzdelávanie

ŽSR žiadosť o exkurziu