Maturita

MATURITA 2024

 

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2024

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2024

12. marec 2024 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2024 (streda) - anglický jazyk

14. marec 2024 (štvrtok) - matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024.

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

TERMÍN PČOZ MS 2024: 22.4.2024 – 26.4.2024 3

Harmonogram podľa jednotlivých študijných odborov bude upresnený.

TERMÍN ÚFIČ a TČOZ MS 2024: 20.5.2024 – 24.5.2024

TERMÍN KLASIFIKAČNEJ KONFERENCIE: 9.5.2024

AKADEMICKÝ TÝŽDEŇ: 13.5.2024 – 17.5.2024

 

Maturita 2024 úvodné pokyny

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita