O škole

O škole

Cieľom našej školy je vzdelávať a vychovávať z naších žiakov perspektívnych uchádzačov o zamestnanie v širokej oblasti technického zamerania.

Škola je zameraná na vzdelávanie v oblasti:

  • strojárskeho priemyslu
  • stavebného priemyslu
  • elektrotechnického priemyslu
  • dopravného priemyslu

História školy