Prijímacie konanie

Termíny prijímacieho konania stanovené pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  1. termín – 2. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2024,
  2. termín – 6. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024.

Prihlášku na vzdelávanie na strednej škole podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka riaditeľovi do 20. 3. 2024.

Výber žiaka pre duálne vzdelávanie a vydanie potvrdenia o zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v SDV. Uvedené potvrdenie vydáva zamestnávateľ najneskôr do 20. 3. 2024.

Kritériá prijímacieho konania 2024-2025

Kritériá pre prijímacie konanie 2025/2026

Prihláška na nadstavbové štúdium

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Ukážkové zadanie z matematiky

Ukážkové zadanie zo slovenčiny