Prijímacie konanie

Druhé kolo prijímacích skúšok

Prihlášky posielajte do 18.6.2023

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20.6.2023

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 23.6.2023

Uchádzači musia do 28.6.2023 potvrdiť nastúpenie na školu

Zápis do prvého ročníka prebehne od 26.6. do 28.6.2023

Voľné miesta: 

  • 2 v odbore technika a prevádzka dopravy
  • 5 v odbore technické a  informačné služby v staviteľstve
  • 1 v odbore obrábač kovov
  • 8 v odbore stavebná výroba

https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Kritériá prijímacieho konania 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania 2024/2025

Krajské štipendium pre žiakov stredných škôl

 

Končíš základnú školu a rozhoduješ sa, kam povedú tvoje ďalšie kroky? Vyber si jeden z menej obsadzovaných, no zamestnávateľmi žiadaných odborov a získaj naviac aj motivačné štipendium Trenčianskej župy.

Na trhu práce chýbajú najmä stolári, murári, inštalatéri,či mechanici opravári strojov a zariadení. Tieto trojročné učebné odbory s výučným listom ti ponúka Stredná odborná škola T.Vansovej 32 v Prievidzi, uplatníš sa najmä v oblasti stavebníctva a strojárstva.

Krajské štipendium poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj žiakom tzv. nedostatkových učebných a študijných odboroch vzdelávania. Ide najmä o výrobné, ale i tradičné remeselné odbory, absolventi ktorých dlhodobo chýbajú na trhu práce. Štipendium župa poskytuje dvakrát ročne. Žiak nedostatkového odboru musí dosiahnuť prospech do 2,75 vrátane, nesmie mať zníženú známku zo správania, opatrenie uložené riaditeľom školy či viac ako jeden neospravedlnený deň.