Vyhľadajte si Váš odbor!

Mnohé študijné odbory technického zamerania sú neodmysliteľnou súčasťou technického sveta a reagujú na jej modernizáciu. Výber rozmanitých odborov je široký a preto, stačí si len vybrať.

O nás

Študujte
u nás!

Zameraním školy je poskytovanie stredného, úplného stredného, nižšieho stredného odborného vzdelania v študijných, učebných odboroch, nadstavbovom štúdiu v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechnického priemyslu, dopravného priemyslu a umeleckoremeselnej výroby. Činnosť školy je koordinovaná radou školy, radou rodičov, odborovou organizáciou a študentským parlamentom.

Obrázok k citátu

Veľké veci sa netvoria impulzívne, ale sú súborom malých postupných krokov.

Vincent Van Gogh

60+ rokov histórie školy

20+ možností štúdia a odborov

500+ telentovaných žiakov

100+ žiakov v duálnom vzdelávaní

Partneri

Partneri a sponzori našej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Trenčiansky samosprávny kraj
Gewis
Európska únia
progeCAD
Nemetschek
Kros
SEWA a. s.
Sewa
Systém duálneho vzdelávania
IT akadémia
Slovenské elektrárne, a.s.
Operačný program ľudské zdroje
Integrovaný regionálny operačný program
Brose Prievidza, spol. s r.o.
Karton.sk, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Nestlé Slovensko s.r.o.
Scheuch GmbH
OneSoft s.r.o.
SZVT
UNIPAS spol. s r.o.
HBP a.s.
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Karpis
Hriňovská energetika
Techno nova
Strojárne PKH a.s.
Jadop Trans
Compaan
Toolshed
Euro metall
TO-MY stav
Diaľková kamiónová preprava
Insta
Infinity style
Priemstav
MR Studio IT
erazmus
erazmus co
saaic
Worki
DiTEdu