Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

V školskom roku 2024/2025

Na SOŠ,  T. Vansovej 32, Prievidza môžu žiaci  absolvovať  odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v týchto študijných a učebných odboroch u zamestnávateľov:

  • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia (učebný odbor)

2433 H obrábač kovov (učebný odbor)

  • Brose Prievidza, spol. s.r.o., Max Brose  2909/20,  971 01  Prievidza

2413 K mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)

  • GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, 971 01  Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)

2433 H obrábač kovov (učebný odbor)

  •  Karton.sk, s.r.o., Severná ulica I,  2529/37, 971 01  Prievidza

2697 K  mechanik - elektrotechnik (študijný odbor)

2413 K  mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)

  • Unipas spol. s.r.o., Železničná 285/12,  972 41 Koš

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)

2433 H obrábač kovov (učebný odbor)

  • Železničná spoločnosť Slovensko,a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, pracovisko Prievidza

2697 K mechanik - elektrotechnik (študijný odbor)

  • COMPAAN, Košovská cesta 101069/22, 971 01  Prievidza

2487 H 01 autoopravár - mechanik (učebný odbor)

  • Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza

2697 K mechanik - elektrotechnik (študijný odbor)

  • Scheuch s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza

2413 K mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)

2697 K mechanik - elektrotechnik (študijný odbor)

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia (učebný odbor)

  • MicroStep, s.r.o., Vajnorská 158, Bratislava - Partizánske

2697 K mechanik - elektrotechnik (študijný odbor)

Rodičia žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem, aby ich dieťa  bolo zaradené  do systému duálneho vzdelávania, musia kontaktovať  zamestnávateľa.  Stredná odborná škola  zaraďuje žiaka do duálneho vzdelávania  až po písomnom vyjadrení  zamestnávateľa, že daného žiaka do duálu prijíma.

 

Kroky k duálnemu vzdelávaniu

ŽSR žiadosť o duálne vzdelávanie

ŽSR žiadosť o exkurziu