Stavbárstvo

Stavbárstvo

Staviteľstvo je odbor techniky, ktorý sa zaoberá navrhovaním a realizáciou stavebných konštrukcií všetkého druhu (budov, komunikácií, vodných stavieb a i.) na podklade architektonického projektu.