Záverečná skúška

Záverečné skúšky v školskom roku 2023/2024

Triedy :

III.J – obrábač kovov, mechanik opravár stroje a zariadenia, inštalatér

III.K – autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, elektromechanik

Termín:

praktická časť:           17.6.2024 - 18.6.2024

ústna časť:                  19.6.2024

Jednotné zadania mechanik opravár

Jednotné zadania elektromechanik

Jednotné zadania obrábač kovov

Jednotné zadania autoopravár mechanik

Jednotné zadania autoopravár elektrikár

Jednotné zadania inštalatér