Záverečná skúška

Záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023

Triedy :

III.J – autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, mechanik opravár stroje a zariadenia

III.K – obrábač kovov, elektromechanik, murár, inštalatér

Termín:

praktická časť:           19. - 20. 6. 2023

ústna časť:                  21. 6. 2023