Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium

Podmienky prijatia:

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou a získanie výučného listu v príslušných odboroch podľa vyhlášky 224/2022 Z.z. o strednej škole a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Kritérií prijatia uchádzača do študijného odboru sú každoročne stanovené.

Štúdijné odbory:

24 14 L strojárstvo

26 75 L elektrotechnika

37 57 L dopravná prevádzka

Prihláška na nadstavbové štúdium

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium 2024