Študijné odbory

Vybrať si odbor, ktorý by ste študovali na strednej škole nie je jednoduché. Vždy ste hovorili, čím chcete byť, keď budete veľkí, no zrazu, keď je potrebné rozhodnúť sa, ktorým smerom sa vydať, je to veľmi zložité. Podľa čoho si teda vybrať správne? Podľa čoho sa  správne rozhodnúť ?

Podstatné je, aby vás štúdium na strednej škole bavilo a vnútorne napĺňalo. Ale nezabudnite ani na to, akú šancu uplatnenia máte vo vybranom odbore v reálnom živote.