Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika je priemyselné odvetvie, ktoré sa najdynamickejšie rozvíja. Elektrotechnika sa zaoberá výrobou, rozvodom a spotrebou elektrickej energie ako aj zariadeniami, ktoré sa na tieto účely používajú.