Strojárstvo

Strojárstvo

Strojárstvo je jedným z najkomplexnejších odvetví priemyslu a je vhodné pre každého, koho fascinujú stroje a zariadenia. Naučíš sa orientovať v strojárskych výpočtoch, pripraviť technickú dokumentáciu, poznať moderné strojárske materiály a strojové zariadenia, využívať progresívne technológie.