Autoopravár - elektrikár

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: 
 • chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: 
 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a prospech v ZŠ
Poskytnutý stupeň vzdelania:
 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
 • výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu:

 • denná forma nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka získanie maturitného vysvedčenia
Profil absolventa:
 • absolvent vie zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a   elektroniky,          
 • vie urobiť základné elektroinštalačné práce vozidla,vie urobiť elektroopravu automobilu, údržbu elektrických strojov a zariadení a vie odstraňovať na nich jednoduché poruchy
 • vie používať meracie prístroje v praxi a vyhodnotiť výsledky meraní, používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy a aplikovať základné elektrotechnické predpisy.
nazov obrazka

Absolvent je kvalifikovaný odborný  pracovník, schopný:

 • pracovať ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch, špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch 
 • so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický elektrikár alebo zvárač
 • so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický elektrikár alebo zvárač
 • po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné                                                                                                                                                                 

Dokumenty na stiahnutie:

ŠkVP 2487 H02 autoopravár - elektrikát