Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
 • prospech v ZŠ

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • vysvedčenie o maturitnej skúške 
 • výučný list
 • zváračský preukaz

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • pomaturitné špecializačné štúdium 
 • vysokoškolské štúdium Uplatnenie:

Výrobná oblasť:

  • programovanie a obsluha NC stroja,
  • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov, 
  • obsluha a programovanie automatizovaných strojových zariadení,
  • tvorba technickej dokumentácie,
  • tvorba programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení,
  • používanie simulačných programov pre výrobu, 
 • podnikateľskú činnosť po nadobudnutí potrebnej praxe.

 Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

 • technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
 • konštrukčnej prípravy výroby – konštruktér, 
 • organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.


Priority odboru: 

 • študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list,
 • ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,
 • zváračský preukaz,
 • osvedčenie z priemyselnej komory. 

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a a zariadení