Mechanik opravár - stroje a zariadenia

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • výučný list
 • zváračský preukaz

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník, schopný:

 • je schopný robiť bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení s mechanizmami kinematickými, hydraulickými, pneumatickými a elektrickými,
 • vie zvoliť vhodné pracovné postupy a organizovať opravárenskú činnosť,
 • vykonávať ručné a strojové operácie pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov,
 • nastavovať a uvádzať do chodu nové pracovné prostriedky podľa dispozícií výrobcu.

Uplatnenie absolventa:

 • pri montáži, kontrole, údržbe a opravách strojov a zariadení v prevádzkach,

v servisoch pre strojné zariadenia,

 • v živnostenských prevádzkach(s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti),
 • po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania - autoservis, drobné klampiarske práce a pod.

Priority odboru: 

 • študijný odbor – výučný list,
 • ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,
 • zváračský preukaz.

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 2466 H mechanik opravár