Školský parlament

Členovia školského parlamentu:
  • Predseda - Matej Cebák II. E
  • Podpredsedovia - Branislav Schmidt II. B, Dominik Ondrejička II. E
  • Členovia - Bianka Šovčíková I. A, David Antalík I. F, Alex Takáč II. F, Matúš Blaho I. E
  • Člen rady školy - Branislav Schmidt II.B
 
Koordinátori žiackej školskej rady:
  • Ing. Mária Opálená
  • Ing. Peter Jankov

 

Štatút školského parlamentu

Volebný program

Etický kódex

Akčný plán ŠP 2022/2023