Školský parlament

Členovia školského parlamentu:
  • Predseda - Matej Cebák III. E
  • Podpredsedovia - Branislav Schmidt III. B, Dominik Ondrejička III. E
  • Členovia - Vanesa Vansová I. B, David Antalík II. F, Alex Takáč III. F, Matúš Blaho II. E
  • Člen rady školy - Branislav Schmidt II.B
Martin Dvonč, Simona Čertíková sú čestní členovia, ktorí nemajú hlasovacie právo.
 
Koordinátori žiackej školskej rady:
  • Ing. Mária Opálená
  • Ing. Peter Jankov

 

Štatút školského parlamentu

Volebný program

Etický kódex

Akčný plán ŠP 2023/2024

1 zápisnica 23-24

2 zápisnica 23-24

3 zápisnica 23-24

Akčný plán ŠP 2022/2023

Zápisnica z voľby do ŠP 2022

Zápisnica z volieb predsedu ŠP

Zápisnica 1/2022

Zápisnica 2/2022

Zápisnica 3/2022

Zápisnica 4/2022