Beseda a prednáška

Beseda a prednáška

Dňa 11.5.2023 sa žiaci II.A,B a III.A zúčastnili prednášky a besedy na tému Rovnosť mužov a žien.