Darovanie krvi

Darovanie krvi

Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi. Tohtoročná kampaň Slovenského Červeného kríža sa začína 13. februára a potrvá do konca marca 2023. Naša škola sa k tejto aktivite pripojí 30. marca 2023.

BUDOVA SOŠ – ŠTVRTOK 30.3.2023 (NT, od 8,00) 

Prihlásiť sa môžete: Mgr. Daniela Gigacová, Ing. Alena Bajzíková