Darovanie krvi

Darovanie krvi

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2023

SI PRIPRAVENÝ POVEDAŤ ÁNO?

V tomto hesle sa niesla VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Na našej škole sa konala 30.3.2023. Ďakujeme všetkým darcom, ktorých krv zachraňuje ľudské životy.

Krv darovalo 30 študentov, z toho bolo 14 prvodarcov!