Darujte 2%

Darujte 2%

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z daní odvedených štátu za uplynulý rok.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov nášmu Občianskemu združeniu rodičov a priateľov školy. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech aj Vašich žiakov. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

S úctou tím riadenia školy pod vedením Ing. Jana Poliaková, riaditeľka školy SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza
tel.: 0901 918 317
email: jana.poliakova@sospd.sk

Bližšie informácie http://www.sospd.sk/o-skole/2-z-dane.html?page_id=103