Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

V stredu 16.11.2022 sa uskutočnil 0.tý ročník florbalového turnaja družstiev ku Dňu študentstva. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá:

ELEKTRIKÁRI,  BETONÁRI,  STROJÁRI + PROGRAMÁTORI a DOPRAVÁRI

Víťazom turnaja sa stalo družstvo Elektrikárov, nasledovali Betonári, Dopravári a Strojári + Programátori.

Organizátorom turnaja bol Školský parlament našej školy v spolupráci s telocvikármi a koordinátormi ŠP.

Všetkým družstvám gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a tešíme na ďalší ročník.

V Prievidzi 22.11.2022                                                                                                                  koordinátori ŠP