Náš študent úspešný na Majstrovstvách Slovenska v zápasení

Náš študent úspešný na Majstrovstvách Slovenska v zápasení

Gratulujeme nášmu žiakovi II.F triedy Petrovi Rajčovi, ktorý sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v zápasení vo voľnom štýle. Umiestnil sa na peknom treťom mieste.
Gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechu!