Návšteva hvezdárne

Návšteva hvezdárne

Žiaci prvých ročníkov študijných aj učebných odborov dňa 3. 5. 2024 navštívili  Krajskú  hvezdáreň  a  planetárium  Maximiliána  Hella v Žiari nad Hronom.