Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2023 o 7. 50 hod v učebni  C - 002 prezenčnou formou.

Zúčastnili sa ho 3 študenti s 3-mi prácami  v troch súťažných odboroch.

Odbor č. 09 :Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Názov práce: Elektrická jednosmerná lokomotíva 184.8

                      Riešiteľ: Matúš Vrška III. F  -  1. miesto

Konzultant: Ing. Mária Opálená   

Odbor č. 14 :Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Názov práce: Model štvortaktného jedno valcového motora

                      Riešiteľ: Martin Petráš II. F  -  1. miesto

Konzultant: Ing. Mária Opálená   

Odbor č. 15 :Ekonomika a riadenie

Názov práce: FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY NA PRÍPRAVU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ       

                      VODY Podnikateľský sen

                      Riešitelia: Martin Beláň,  Matej Hýrošš IV. E  -  1. miesto

Konzultant: Ing. Daniela Kočnerová      

Členovia hodnotiacej komisie: Ing. Kočnerová, Ing. Opálená, Ing. Bajzíková

Práce spĺňali všetky požiadavky a postúpili do obvodného kola a nakoľko v odboroch 09 a 15 bolo menej prác, tieto, postúpili rovno do krajského kola.

Ďakujeme študentom, ktorí sa zapojili do SOČ za činnosť, ktorá bola nad rámec ich povinností a želáme im vo vyšších kolách veľa úspechov.

V Prievidzi dňa 25. 2. 2023                          Vypracoval: Ing. Kočnerová