Súťaž študentov v BOZP

Súťaž študentov v BOZP

V dňoch 6. a 7. júna 2024 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej Žilina uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie celoštátneho kola 49. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz, v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Nad celoštátnym kolom 49. ročníka súťaže prevzali záštitu: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republikyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, drevársky priemysel, automobilový priemysel, dopravu, remeslá, obchod a služby a školy technického charakteru.

V kategórii stavebníctvo sa naša škola v konkurencií škôl z celého Slovenska umiestnila na krásnom 3. mieste a rovnako na 3. mieste v celkovom hodnotení škôl.

1. miesto za súťaž jednotlivcov získal Matúš Macho z našej školy. 

Blahoželáme všetkým zúčastneným žiakom k skvelým výsledkom a excelentnej reprezentácii našej školy. Veľké ďakujem patrí aj Ing. Petrovi Jankovovi za prípravu študentov na súťaž.