Úspech našich študentov!

Úspech našich študentov!

Dň 15.3.2023 sa naši študenti spolu s majstrom Bc. Marošom Pišťánkom zúčastnili oblastného kola súťaže zručnosti Autoopravár junior v Banskej Bystrici. Tomáš Mitický skončil na treťom mieste a Štefan Vida na prvom mieste. Štefan Vida ako víťaz zároveň postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Škode v Mladej Boleslavi. Obom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu a zviditeľnenie našej školy.