Zelený certifikát

Zelený certifikát

Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo na druhej strane dopláca planéta a práve preto má recyklácia obrovský význam.

Naša škola obdržala Zelený certifikát potvrdzujúci environmentálne zmýšľanie a aktívny prístup k ochrane životného prostredia za odovzdané množstvo elektroodpadu a batérii.