EČ a PFIČ SJL

Externá časť a písomná forma internej časti

 

Časový harmonogram

SJL 14. 3. 2023

9:10 - 9:20 - príchod žiakov do určenej učebne

9:25 - 9:45 - úvodné pokyny, vypĺňanie záhlavia na OH

9:45 - 11:25 - administrácia testov EČ MS

11:25 - 12:20 - prestávka pre žiakov

12:20 - žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora, rozdanie tlačív

12:45 - 13:00 - výber témy

13:00 - 15:30 - administrácia PFIČ MS